GACO phát triển 2 giao diện (themes) trên mã nguồn wordpress

Phục vụ cho các website giới thiệu doanh nghiệp theo style https://psomba.com/

Và website bán hàng theo kiểu thương mại điện tử.

Tất cả các website mà chúng tôi phát triển đều dựa trên 2 theme này.

Công nghệ sử dụng: HTML, CSS, Bootrap 5, Javascripts, PHP. Tùy chọn Block Gutenberg + CF7

Bản quyền được bảo hộ bởi CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO SODIA