Trang chủ » Blog » Code Dịch Theme WordPress và Woocommerce không cần dùng plugin

Code Dịch Theme WordPress và Woocommerce không cần dùng plugin

Như thường lệ, anh/chị copy đoạn mã bên dưới của mình quăng vào tệp functions.php. Dành cho những ai chưa biết thêm code vào file function ở đâu thì mình đã có hướng dẫn ở bài trước.

Riêng code này chỉ sử dụng trong những trường hợp dịch ít cụm từ, muốn nhanh mà vẫn hiểu quả ví dụ như: Thêm vào giỏ hàng, thanh toán, giỏ hàng,….

// Chức năng dịch
add_filter( 'gettext', 'gaco', 999 );

function gaco( $translated ) {
$translated = str_ireplace( 'New', 'Mới', $translated );
$translated = str_ireplace( 'Your Order', 'Cộng giỏ hàng', $translated );
$translated = str_ireplace( 'Billing Details', 'Chi tiết thanh toán', $translated );
$translated = str_ireplace( 'Product', 'Giao diện', $translated );
$translated = str_ireplace( 'Subtotal', 'Tạm tính', $translated );
$translated = str_ireplace( 'Order notes (optional)', 'Ghi chú bổ sung (Tùy chọn)', $translated );
$translated = str_ireplace( 'Place Order', 'Đặt mẫu', $translated );
$translated = str_ireplace( 'Price', 'giá', $translated );
$translated = str_ireplace( 'Quantity', 'số lượng', $translated );
$translated = str_ireplace( 'Cart Totals', 'Cộng giỏ hàng', $translated );
$translated = str_ireplace( 'CHECKOUT DETAILS', 'Thanh toán', $translated );
$translated = str_ireplace( 'SHOPPING CART', 'Giỏ hàng', $translated );
$translated = str_ireplace( 'ORDER COMPLETE', 'Hoàn tất', $translated );
$translated = str_ireplace( 'QUICK VIEW', 'Xem thêm', $translated );
$translated = str_ireplace( 'already in cart - add again?', 'Đã thêm vào giỏ hàng', $translated );
return $translated;
}

Nếu cần dịch thêm thì cứ cấu trúc như vậy mà copy rồi dán vào là xong.