Trang chủ » Blog » Chia sẻ plugin debug: Flatsome hiển thị hook [P1]

Chia sẻ plugin debug: Flatsome hiển thị hook [P1]

Em có đóng gói thành một file plugin để ở cuối bài viết, anh/chị có thể tải về kích hoạt sử dụng. Tắt mở linh hoạt.

Nếu không muốn dùng plugin thì chỉ cần đơn giản là copy toàn bộ code trên dán vào file functions.php của theme là dùng được.

function gaco_hook(){
	echo current_filter().'</br>';
}
add_action('flatsome_woocommerce_shop_loop_images','gaco_hook');
add_action('flatsome_sale_flash','gaco_hook');
add_action('flatsome_products_before','gaco_hook');
add_action('flatsome_products_after','gaco_hook');
add_action('flatsome_product_title_tools','gaco_hook');
add_action('flatsome_product_title','gaco_hook');
add_action('flatsome_product_image_tools_top','gaco_hook');
add_action('flatsome_product_image_tools_bottom','gaco_hook');
add_action('flatsome_product_box_tools_top','gaco_hook');
add_action('flatsome_product_box_tools_bottom','gaco_hook');
add_action('flatsome_product_box_after','gaco_hook');
add_action('flatsome_product_box_actions','gaco_hook');
add_action('flatsome_portfolio_title_right','gaco_hook');
add_action('flatsome_portfolio_title_left','gaco_hook');
add_action('flatsome_portfolio_title_after','gaco_hook');
add_action('flatsome_woocommerce_shop_loop_images','gaco_hook');
add_action('flatsome_sale_flash','gaco_hook');
add_action('flatsome_header_wrapper','gaco_hook');
add_action('flatsome_header_elements','gaco_hook');
add_action('flatsome_header_background','gaco_hook');
add_action('flatsome_footer','gaco_hook');
add_action('flatsome_category_title_alt','gaco_hook');
add_action('flatsome_category_title','gaco_hook');
add_action('flatsome_cart_sidebar','gaco_hook');
add_action('flatsome_breadcrumb','gaco_hook');
add_action('flatsome_blog_post_before','gaco_hook');
add_action('flatsome_blog_post_after','gaco');
add_action('flatsome_before_single_product_custom','gaco_hook');
add_action('flatsome_before_product_sidebar','gaco_hook');
add_action('flatsome_before_product_page','gaco_hook');
add_action('flatsome_woocommerce_shop_loop_images','gaco_hook');
add_action('flatsome_sale_flash','gaco_hook');
add_action('flatsome_before_product_images','gaco_hook');
add_action('flatsome_before_page_content','gaco_hook');
add_action('flatsome_before_page','gaco_hook');
add_action('flatsome_before_header','gaco_hook');
add_action('flatsome_before_footer','gaco_hook');
add_action('flatsome_before_comments','gaco_hook');
add_action('flatsome_before_breadcrumb','gaco_hook');
add_action('flatsome_before_blog','gaco_hook');
add_action('flatsome_before_404','gaco_hook');
add_action('flatsome_after_product_page','gaco_hook');
add_action('flatsome_after_product_images','gaco_hook');
add_action('flatsome_absolute_footer_primary','gaco_hook');
add_action('flatsome_absolute_footer_secondary','gaco_hook');
add_action('flatsome_account_links','gaco_hook');
add_action('flatsome_after_404','gaco_hook');
add_action('flatsome_after_account_user','gaco_hook');
add_action('flatsome_after_blog','gaco_hook');
add_action('flatsome_after_body_open','gaco_hook');
add_action('flatsome_after_breadcrumb','gaco_hook');
add_action('flatsome_after_footer','gaco_hook');
add_action('flatsome_after_page_content','gaco_hook');
add_action('flatsome_after_page','gaco_hook');
add_action('flatsome_after_header_bottom','gaco_hook');
add_action('flatsome_after_header','gaco_hook');

Hết phần 1, đón xem phần hai tại đây

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận