Trang chủ » Wordpress Fundamentals

Hướng dẫn tạo CPT custom post type trong wordpress

tham khảo thêm công cụ biên tập CPT tại generatewp.com...

Chỉnh sửa theme với tệp functions.php

Bài này sẽ hướng dẫn cho anh chị mới làm quen với lập trình wordpress....

Làm thế nào để tăng Maximum dung lượng Import File WordPress

Dưới đây có 2 cái để bạn có thể tăng maximum dung lượng import file...

Cấu hình SMTP Mail cho website không dùng plugin

Mật khẩu ứng dụng này dùng để cấu hình mail ở bước tiếp theo. 4....