Trang chủ » Wordpress Advanced

Chia sẻ plugin debug: Theme và hiển thị Query [P2]

Ở phần trước em đã hướng dẫn anh chị bật tất cả các hook hiện...

2 Comments

Tự tạo ShortCode trong WordPress

Trở lại với bài viết lần này, chúng ta sẽ học cách tạo ra một...

Thêm file CSS và Javascript vào plugin wordpress

Có nhiều anh/chị bắt đầu học và bắt đầu phát triển plugin (trình cắm) trên...